Projekt nr 1

Informujemy, że firma Voit Polska sp. z o. o. otrzymała dofinansowanie na projekt pt.: „Innowacyjna technologia produkcji radiatorów układu sterowania dziewięciostopniową automatyczną skrzynią biegów” dofinansowany w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne.

Celem projektu jest wdrożenie w firmie Voit Polska sp. z o. o. opracowanej nowej, innowacyjnej technologii produkcji, w wyniku której powstanie nowy, dotychczas nie produkowany detal ze stopów aluminium dla przemysłu motoryzacyjnego.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt nr 2

Informujemy, że firma Voit Polska sp. z o. o. otrzymała dofinansowanie na projekt pt.: „Utworzenie laboratorium defektoskopii rentgenowskiej w firmie Voit Polska sp. z o. o.” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, działanie 1.1 Badania i innowacje, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Celem realizowanego projektu jest zwiększenie potencjału badawczo – rozwojowego firmy Voit Polska sp. z o. o. oraz realizacja badań ukierunkowanych na rozwój specjalizacji regionu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt nr 3

Informujemy, że firma Voit Polska sp. z o. o. w roku 2020 otrzymała dofinansowanie na projekt pt.: „Dotacja na kapitał obrotowy dla przedsiębiorstwa Voit Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N). Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej 425.821,02 PLN.