Projekt nr 1

Informujemy, że firma Voit Polska sp. z o. o. otrzymała dofinansowanie na projekt pt.: „Innowacyjna technologia produkcji radiatorów układu sterowania dziewięciostopniową automatyczną skrzynią biegów” dofinansowany w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne.

Firma Voit Polska sp. z o.o. we wrześniu 2019 roku zakończyła kolejną już rozbudowę zakładu, zwiększając obecną powierzchnię produkcyjno-magazynową o ponad 8.300 m².